Het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Roermondse Reddingsbrigade bestaat uit de bestuursvoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB is belast met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere Algemene Bestuursleden die tevens in nauw contact staan met de diverse commissies. Mede in het kader van Goed Bestuur en het omgaan met vertrouwelijke informatie wordt van alle bestuursleden verwacht dat zij vanaf 2018 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten mogen de vereniging daarbij nooit schaden. De RRB conformeert zich daarom aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die vanaf 1 juli 2021 geldt en de .

 

Voorzitter:
Roy Philips (Kunsthistoricus)

Roy Philips is sinds 1991 lid van de RRB en vanaf 2006 bestuurslid.

 

Secretaris*:

Vacant

 

Penningmeester:

Kevin Heynen (Student)

Kevin Heynen is sinds 2003 lid van de RRB en vanaf 2019 bestuurslid. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het kader van (assistent-) instructeurs en van de Technische Commissie (TC).

 

Algemeen Bestuurslid*:
Toon Crijns (Projectleider)

Toon Crijns is sinds 1995 lid van de RRB en vanaf 2006 bestuurslid.

 

Algemeen Bestuurslid (Afdeling Varend Redden):
Tom Diels (Site Development Manager)

Tom Diels is sinds 2014 lid van de RRB en vanaf 2016 bestuurslid. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Afdeling Varend Redden (AVR) binnen het bestuur.

 

Algemeen Bestuurslid (Technische Commissie):

Vacant

 

* Deze portefeuillehouder is contactpersoon met de Stichting Sportraad Roermond; een adviesorgaan van de Gemeente Roermond over sport(accommodatie)beleid.

 


* Lijst met Bestuursvoorzitters:

1. S. Le Haen: vanaf 1934;

2. Opgevolgd door Lucas Mulder.

3. Jo schouenberg: tot 1969

4. Harrie Beckers: 1969-1989

5. Wim Carelse: 1989-2006

6. Toon Crijns: 2006-2013

7. Roy Philips: 2013-2024